ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

 

“God grant me the serenity
To accept the things I cannot change;
Courage to change the things I can;
And wisdom to know the difference”

 

 

Γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε σε μια σχέση που θα έχει μεγάλο συναισθηματικό αντίκτυπο στις μετέπειτα σχέσεις που θα δημιουργήσουμε και συντηρήσουμε. Αυτή η σημασία έγκειται όχι μόνο κατά πόσο αυτοί που μας μεγάλωσαν (συνήθως γονείς), σε σταθερή βάση ήταν σε θέση να μας καλύπτουν βασικές ανάγκες αλλά και κατά πόσο αυτές έχουν εκπληρωθεί.

Ο σκοπός των γονιών δεν είναι μόνο να μας προφυλάσσουν από τις απειλητικές καταστάσεις αλλά να μας μάθουν τρόπους να ανταπεξέλθουμε σ’ αυτές, ανάλογα με το στάδιο της εξέλιξης.

Στην διαδικασία της προσαρμογής, που λέγεται ζωή, μπροστά σε μια απειλή, αντιδρούμε πολλές φορές ασυνείδητα και αυτόματα με τους εξής τρόπους: αποφυγή, παραδοχή ,υπεραναπλήρωση.

Ο τρόπος που αντιδρούμε σε εσωτερικές απειλές (μη εκπλήρωση βασικών αναγκών) είναι παρόμοιος. Αναλόγως και άλλων παραγόντων που ισχύουν εκείνη την δεδομένη χρονική στιγμή, δημιουργούνται οι λεγόμενες “άμυνες” (ψυχολογικοί μηχανισμοί αμύνης του Εγώ) που έχουν ως σκοπό να μας προστατεύουν ψυχικά.

Εκτός από τις σωματικές, υπάρχουν και συναισθηματικές  ανάγκες. Οι βασικότερες έχουν να κάνουν με: τον ασφαλή δεσμό, την αυτονομία, την ελεύθερη αυτοέκφραση, τον αυθορμητισμό και το παιχνίδι και με ρεαλιστικά όρια.

 

Όταν δεν εκπληρώνεται μια βασική ανάγκη, ασυνείδητα το παιδί θα προσαρμοστεί μέσω αυτών των τρόπων, δημιουργώντας συμπεριφορές που ενώ σε εκείνη την δεδομένη στιγμή ήταν λειτουργικές, αργότερα στην ενήλικη ζωή και δη όταν δημιουργεί στενές, ισότιμες σχέσεις, αποδεικνύονται προβληματικές και δυσλειτουργικές.

Η ψυχοθεραπεία διευκολύνει την συνειδητοποίηση εκείνων των αμυνών (που κάποτε ήταν ωφέλιμες) αλλά και των τρόπων αντίδρασης μας μέσω της αυτογνωσίας και της αποδοχής, με σκοπό την επισύναψη ουσιαστικότερων σχέσεων.

 

_____________

“Θεραπεία σχημάτων. Ένας οδηγός για τον θεραπευτή”- J. Young, J. Klosko, M. Weishaar

Serenity Prayer- Reinhold Niebuhr

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.