ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι διαδικτυακές συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω SKYPE.

Για τις ανάγκες της online θεραπείας χρειάζεται:

  • Καλή σύνδεση στο Internet
  • Webcam
  • Μικρόφωνο
  • Χώρο όπου θα αισθάνεσαι άνεση και σιγουριά, όπου δεν θα διακόπτεσαι ή ενοχληθείς κατά την διάρκεια της συζήτησης.

Οι λόγοι που κάποιοι προτιμάνε την διαδικτυακή συνεδρία ποικίλλουν: φορτωμένο ωράριο εργασίας, σωματικές δυσκολίες, γεωγραφική απόσταση/ μετακόμιση, λόγους υγείας, κλπ.

Συνήθως η πρώτη ή και περισσότερες συνεδρίες έχουν πραγματοποιηθεί διά ζώσης και επιθυμούν να συνεχίζουν με τον ίδιο θεραπευτή αν και έχουν μετακομίσει λόγω σπουδών ή εργασίας.

Παρ΄ όλο που η διαδικτυακή ψυχοθεραπεία έχει τα μειονεκτήματα της (η σχέση που αναπτύσσεται παγιώνεται πιο δύσκολα), πρόκειται για μια ικανοποιητική εναλλακτική λύση.