ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ:

 • Κοινωνική ανάπτυξη
 • Συναισθηματική ανάπτυξη
 • Γλωσσική ανάπτυξη
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες
 • Αυτοσυγκέντρωση
 • Ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης
 • Συμμετοχή στο παιχνίδι
 • Αποδέσμευση από το οικογενειακό περιβάλλον
 • Επικοινωνία με τον παιδαγωγό
 • Ενδιαφέρον μάθησης
 • Ανάπτυξη χειρονακτικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη προμαθηματικών εννοιών