ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Εάν ένας μαθητής της σχολικής ηλικίας παρουσιάζει οποιαδήποτε δυσκολία συμπεριλαμβανομένου και των μαθησιακών δυσκολιών και οι οποίες δεν αντιμετωπίζονται με τις σχολικές παρεμβάσεις, προτείνεται η ψυχολογική αξιολόγηση για να διαπιστωθεί εάν η αιτία είναι γνωστική, συναισθηματική η μαθησιακή.

Αξιολογείται:

  • Συμπεριφορά (στο σχολικό, κοινωνικό περιβάλλον όπως και το οικείο περιβάλλον)
  • Κοινωνικότητα
  • Συναισθηματική ανάπτυξη (αναγνώριση, έκφραση και αποδοχή συναισθημάτων)
  • Γνωστική ανάπτυξη (λαμβάνονται υπόψιν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία, η εκτελεστική λειτουργία)
  • Ακαδημαϊκό επίπεδο
  • Μαθησιακές δυσκολίες