ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αποτελείται ιδανικά από 6-8 άτομα που συναντιούνται τακτικά, συνήθως μια φορά την εβδομάδα, σε σταθερή τοποθεσία, ημέρα και ώρα. Διαρκεί μιάμιση ώρα και τα μέλη που την αποτελούν έχουν πραγματοποιήσει ατομικές συνεδρίες.