ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Οι λόγοι που ένας ενήλικας απευθύνεται σε ψυχολόγο ποικίλουν και είτε απευθύνεται αυτοβούλως είτε παραπέμπεται από τους οικείους η το επαγγελματικό η φιλικό του περιβάλλον.

Η ψυχολογική αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες που δίνει το άτομο για τον εαυτό του κατά τη διάρκεια της κλινικής συνέντευξης, ψυχομετρικά εργαλεία (ερωτηματολόγιο, δοκιμασίες, τεστ), όπως και προβολικές δοκιμασίες.

Αξιολογείται:

  • η λειτουργικότητα του ανθρώπου στο περιβάλλον του
  • Κοινωνική δέσμευση
  • Διανοητική ικανότητα
  • Συναισθηματική ικανότητα, ανθεκτικότητα (resilience), μηχανισμοί άμυνας του Εγώ (coping mechanisms)
  • Υπαρξιακές ανησυχίες: ικανότητα να θέτει στόχους, προσκόλληση στο σχέδια ζωής, ευχαρίστηση που αντλεί από τις σχέσεις και τη ζωή γενικά
  • Ανίχνευση ψυχοπαθολογίας