ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΗΒΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΗΒΟΥ

Η εφηβική περίοδος ξεκινάει σταδιακά από περίπου 10 ετών (προεφηβεία) και υπάρχει ακόμα διαφοροποίηση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.

Ζητάμε μια ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού που η ηλικία του κυμαίνεται μεταξύ 12- 18 ετών περίπου.  Μετά από αυτό μιλάμε για νεανική ηλικία του ανθρώπου.

Αξιολογούμε:

  • Γνωστική ανάπτυξη (ανάπτυξη υποθετικής σκέψης, αφηρημένης σκέψης, συγκεκριμένης σκέψης, συνειδητοποίηση μελλοντικών επιπτώσεων)
  • Συναισθηματική ανάπτυξη (αναζήτηση ταυτότητας, προβληματισμός για σωματική αλλαγή, εξερεύνηση ορίων, αυτονομία, από αντίδραση σε γονεϊκή εξουσία μέχρι την συμφιλίωση με τους γονείς, σχέσεις με συνομήλικους)
  • Κοινωνικότητα (συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, πίεση από συνομήλικους)
  • Σεξουαλικότητα (ερωτικό ενδιαφέρον, από έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας μέχρι ανάπτυξης ρομαντικών σχέσεων)
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός

Γενικά, τα ζητήματα της εφηβείας είναι: ανεξαρτησία, ταυτότητα, θετική εικόνα εαυτού, λειτουργικές ρομαντικές σχέσεις και ρεαλιστικός επαγγελματικός στόχος.

 

Σημαντικό:

  • Η αξιολόγηση των ανηλίκων γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής συνεννόησης του κηδεμόνα.
  • Η ψυχολογική αξιολόγηση είναι σημαντική επειδή όσο πιο ανεξάρτητη και ελεύθερη είναι η νοητική λειτουργία από ενδοψυχικές συγκρούσεις και αγχογόνες ψυχικές διεργασίες, τόσο πιο ολοκληρωμένη είναι η ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων του παιδιού καθώς και η επένδυση στις νοητικές του ικανότητες.