ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Κατόπιν ψυχολογικής αξιολόγησης και σε συνεργασία με τους γονείς προτείνεται ένα θεραπευτικό πλάνο.  Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από τον στόχο της θεραπείας και πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση.