ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Κατόπιν ψυχολογικής αξιολόγησης και σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο στήνεται το θεραπευτικό πλάνο.  Ο αριθμός των συνεδριών εξαρτάται από τον στόχο της θεραπείας. Έχουν διάρκεια 50 λεπτά της ώρας και πραγματοποιούνται σε σταθερή βάση όσον αφορά την ώρα, τοποθεσία και ημέρα.