ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η συμβουλευτική είναι εκείνη η επαγγελματική σχέση που προϋποθέτει, από τη μεριά του συμβούλου, την παροχή εξειδικευμένης γνώσης σχετικά με συγκεκριμένο αίτημα.

Αυτό που ξεχωρίζει τη συμβουλευτική από την ψυχοθεραπεία είναι ότι εστιάζει στην αυτογνωσία και την ενδυνάμωση με σκοπό την  βέλτιστη ψυχοκοινωνική λειτουργία και την προσαρμογή του ανθρώπου στο περιβάλλον του. Ενδιαφέρει δηλαδή περισσότερο την ευημερία σε σχέση με την ψυχοθεραπεία που στοχεύει να θεραπεύσει μια δυσλειτουργία. Ο σύμβουλος βοηθάει τον πελάτη στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Στοχεύει στην:

–  πρόληψη: εντοπίζει εκείνες τις καταστάσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις η προκαλούν «κρίσεις».

εκπαίδευση: αναγνώριση και αποδοχή των συναισθημάτων,  αυτοπεποίθησης, συμπεριφορές κινδύνου, διαπροσωπικώς συγκρούσεων, μαθησιακών δυσκολιών, δεξιότητες

προσωπική ανάπτυξη: αυτογνωσία, αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις, έλεγχος του άγχους, ρεαλιστικές επαγγελματικές επιλογές, δημιουργικότητα, αναγνώριση και αξιοποίηση των προσωπικών αναγκών, ικανότητα να κάνεις επιλογές σύμφωνα με προσωπικές αξίες

 

Συγκριτικά με την ψυχοθεραπεία, η συμβουλευτική προυποθέτει μικρότερο αριθμό συνεδριών, αν και χρησιμοποιεί παρόμοιες τεχνικές και μεθόδους. Τα αιτήματα στην συμβουλευτική ποικίλουν και τα πεδία συνήθως είναι τα ακόλουθα:

– Ψυχοεκπαίδευση

– Συμβουλευτική σχέσεων/ ζεύγους

–  Συμβουλευτική γονέων

– Επαγγελματική συμβουλευτική

– Εκπαιδευτική συμβουλευτική

 

ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένο πεδίο (ιατρικό, εκπαιδευτικό) η συμπτωματολογία (κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, άνοια).

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΖΕΥΓΟΥΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Απευθύνεται σε ζευγάρι η οικογένεια που αντιμετωπίζει δυσκολίες που δεν μπορεί να χειριστούν.

Περιλαμβάνει:

  • Αξιολόγηση των αιτιών που έχουν φέρει το ζευγάρι στην αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας,
  • το ιστορικό της σχέσης
  • ο τρόπος που κάνουν διαχείριση των συγκρούσεων
  • επικοινωνία

Επίσης,  αξιολογούνται χωριστά οι προσωπικές τους ανάγκες, τα δυνατά και αδύνατα σημεία της σχέσης, όπως και ατομικές παρελθοντικές συσχετίσεις επηρεάζουν τον καθένα σαν ζευγάρι.

Οι στόχοι της παρέμβασης καθορίζονται από το ζευγάρι.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Παροχή πληροφοριών σχετικά μ’ εκείνους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην σχολική επίδοση η την ψυχολογική κατάσταση ενός παιδιού και τον γονεϊκό ρόλο.

Περιλαμβάνει: παιδαγωγική υποστήριξη, αναπτυξιακή φάση του παιδιού, τα ενδιαφέροντα του παιδιού, οι ανησυχίες των γονέων η των εκπαιδευτών.